Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 20 / 1 trang
11682 /QĐ-UBND07/10/2021Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cầu Lái Tân 2 (Cầu Mười Thôi), xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn
BC02/07/2020BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
BC22/06/2020Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và kế hoạch tháng 6 năm 2020
1270/UBND30/07/2019Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP
12/07/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
12/06/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Vĩnh Long
03/06/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Lon
708/cv 10/05/2019V/v điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (quy hoạch chung xây dựng xã), xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn đến năm 2025
6690/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Đặng Thị Bé, thửa số 6002-8, thuộc tờ bản đồ số 3. Đất tọa lạc tại ấp 3, xã Tân An Luông
25/BC-PYT26/03/2018HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH Y TẾ HUYỆN QUÍ I VÀ KẾ HOẠCH QUÍ II NĂM 2018
2323/UBND-TH201/11/2018Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
838/BC-PTNMT16/11/2018Kết quả thực hiện công tác năm 2018 và kế hoạch thực hiện công tác năm 2019
187/cv31/01/2018V/v thống nhất đầu tư xây dựng công trình Cầu Ban Chan 2, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn
5608/QĐ-UBND1628/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Đặng Thị Hoa, thửa số 24-1, thuộc tờ bản đồ số 28. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An
5615/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Trần Thanh Dũng và Nguyễn Thị Hồng Điệp, thửa số 23-2, thuộc tờ bản đồ số 28
57/2017/NQ-HĐND07/07/2017Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
15 /BC-UBND23/02/2017BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2017
19802/11/2016Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 9/2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2016
2273/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 2,3m2 đất của ông Nguyễn Văn Sáu, thửa số 17-1(295), thuộc tờ bản đồ số 44(5). Đất tọa lạc tại ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
156/2015/NQ-HĐND10/12/2015Về việc sửa đổi, bổ sung và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 133/2010/NQ-HÐND.