Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 66 / 4 trang
25/BC-UBND14/03/2016Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02 năm 2016
199/TB-UBND01/02/2016THÔNG BÁO Về việc viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện, đặt tràng hoa tượng đài Lê Cẩn – Nguyễn Giao, bia Nam kỳ khởi nghĩa, di tích hồ Vũng Linh và dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
198/TB-UBND01/02/2016THÔNG BÁO Về việc dâng hương cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt cùng với Đoàn cán bộ của Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long
02/CT-UBND 21/01/2016CHỈ THỊ Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũng Liêm lần thứ XI
01/CT-UBND18/01/2016CHỈ THỊ Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
14/BC-UBND03/02/2016BÁO CÁO NHANH Tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
13/BC-UBND03/02/2016BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2016
162/BC-UBND10/11/2015CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2015
149/BC-UBND21/10/2015TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH – QUỐC PHÒNG QUÍ III, 9 THÁNG VÀ KẾ HOẠCH QUÍ IV NĂM 2015
107/BC-UBND06/08/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 07 KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2015
84/BC-UBND12/06/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 05 NĂM 2015
63/BC-UBND14/05/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 04 NĂM 2015
33/BC-UBND09/03/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 02 NĂM 2015
21/BC-UBND09/02/2015Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2015
186/TB-UBND22/07/2015Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp xét khiếu tố ngày 10/7/2015
12/CT-UBND06/08/2015Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
08/CT-UBND 04/05/2015Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện
15/TB-UBND21/01/2015Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2015.
135/UBND-VX09/03/2015V/v tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2015
05/CT-UBND10/03/2015Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn huyện.