Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1018 / 51 trang
03/2022/QĐ-UBND08/06/2022Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Vũng Liêm
02/2022/QĐ-UBND17/05/2022Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện
01/2022/QĐ-UBND17/05/2022Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Vũng Liêm
1246/QĐ-UBND26/04/2022Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai đối tượng sử dụng đất Nguyễn Văn Tiền xã Trung Hiệp
1415/QĐ-UBND26/04/2022Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai đối tượng sử dụng đất Nguyễn Minh Đức
88/BC-UBND19/04/2022TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÕNG - AN NINH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2022
60/BC-UBND15/03/2022Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 02 năm 2022
46/BC-UBND22/02/2022Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2022
1221/QĐ-UBND14/04/2022Về việc thu hồi quyền sử dụng đất ông Võ Văn Du xã Trung Hiệp
16/TB-UBND21/03/2022Về việc lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
848/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2 Trần Quốc Lạc
846/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2 Nguyễn Văn Gái
845/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2 Nguyễn Thị Kiều Em thửa 2
844/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2 Nguyễn Thị Kiều Em
843/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2 Nguyễn Văn Phước
842/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2 Võ Đông Hầu
841/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2 Nguyễn Văn Tương
840/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2 Nguyễn Văn Bé
838/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2 Tạ Văn Phú
837/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2 Lê Thị Hồng Thắm