Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 253 / 13 trang
1754/UBND-TH19/09/2016Thực hiện hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo năm 2016-2017
1753/UBND-TH19/09/2016Thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2016
1752/UBND-TH19/09/2016Xây dựng phương án ứng phó thiên ai theo cấp độ rủi ro thiên tai
1727/UBND-VX16/09/2016Chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp Vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm
1720/UBND-VX14/09/2016Chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
1719/UBND-VX14/09/2016Chỉ đạo thực hiện Công văn số 3286/UBND-VX, ngày 7/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
1718/UBND-VX14/09/2016Chỉ đạo tổ chức lễ Sen Đôn Ta năm 2016
1716/UBND-KT14/09/2016Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tam Bình
1696/KH-UBND08/09/2016Thực hiện đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần đối với người cao tuổi trên địa bàn huyện Tam Bình giai đoạn 2016-2020.
2704/QĐ-UBND06/09/2016Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 179-KH/HU, ngày 13/2/2015 chương trình hành động số 26 CTr/TU ngày 13/01/2015; Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015
1646/UBND-NC01/09/2016Về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc Khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2016-2017
1626/UBND-NC30/08/2016Về việc chỉ đạo phục vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính
1611/UBND-NC26/08/2016Về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy" 04/10
1532/UBND-NC19/08/2016Về việc thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017
1511/UBND-NV18/08/2016Công văn thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 5/8/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh
2016/QĐ-UBND11/08/2016Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin
1499/UBND-TH16/08/2016Về việc chủ động các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn trong mùa mưa, bão đối với công trình xây dựng
1466/UBND-VX12/08/2016Về việc cảnh báo tình trạng mạo danh để bán sách
1392/UBND-NC02/08/2016Về việc triển khai, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân ngày toàn dân phòng, chống mua bán người
1391/UBND-NC02/08/2016Về việc chỉ đạo thực hiện công văn số 49/BCĐ ngày 25/7/2016 của BCĐ PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh