Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 253 / 13 trang
11/NQ-HĐND25/12/2019Về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020
50 /UBND-KSTTHC 10/01/2020công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
49 /UBND-KSTTHC 10/01/2020Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
17 /UBND-KSTTHC07/01/2020Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
23/UBND-KSTTHC08/01/2020 Công bố bãi bỏ thủ tục hành trong lĩnh vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
30/UBND-KSTTHC09/01/2020 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
1636/UBND26/09/2019Công bố thru tục hành chính mới ban hành lĩnh vực ông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
1635/UBND26/09/2019Công văn phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1049/TB TCKT20/09/2019Thông báo việc báo tháo dở vật tư thu hồi theo hình thức niêm yết giá Công trình : Trường tiểu học Tường Lộc A
1430/UBND-KSTTHC28/08/2019Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
1428/UBND-KSTTHC28/08/2019Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1427/UBND-KSTTHC28/08/2019Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2558/QĐ-UBND30/07/2019Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019
1248/UBND-KSTTHC26/07/2019Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
2396/QĐ-UBND05/07/2019Quyết định công bố dịch đối với bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn 2 xã Long Phú và Song Phú
2370/QĐ-UBND02/07/2019Quyết định công bố dịch đối với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn xã Tân Phú, huyện Tam Bình
2028/QĐ-UBND28/06/2019Quyết định công bố dịch đối với bệnh Dịch tả heo Châu phi trên địa bàn xã Bình Ninh, huyện Tam Bình
837/QĐ-UBND02/05/2019Quyết định công bố số liệu thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2019
369/QĐ-UBND29/03/2019Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
174/QĐ-UBND22/01/2019Danh mục đính kèm QĐ 174/QĐ-UBND