Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 264 / 14 trang
1809/UBND-KSTTHC16/10/2020v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của, UBND cấp huyện và UBND cấp xã
1794/UBND-ND16/10/2020 Công văn thông báo chính sách mới của Trung Quốc về xuất nhập cảnh.
4208/QĐ-UBND15/09/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Tam Bình
3638/QĐ-UBND15/07/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của huyện Tam Bình
268/UBND-KSTTHC26/02/2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa và thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
267/UBND-KSTTHC26/02/2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
15/TB-UBND02/03/2020THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2020
182/UBND-KSTTHC13/02/2020Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
86 /QĐ-UBND16/01/2020Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 12 tháng năm 2019 của huyện Tam Bình
131 /QĐ-UBND21/01/2020Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Tam Bình
130 /QĐ-UBND21/01/2020Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Tam Bình (lần 3)
11/NQ-HĐND25/12/2019Về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020
50 /UBND-KSTTHC 10/01/2020công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
49 /UBND-KSTTHC 10/01/2020Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
17 /UBND-KSTTHC07/01/2020Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
23/UBND-KSTTHC08/01/2020 Công bố bãi bỏ thủ tục hành trong lĩnh vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
30/UBND-KSTTHC09/01/2020 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
1636/UBND26/09/2019Công bố thru tục hành chính mới ban hành lĩnh vực ông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
1635/UBND26/09/2019Công văn phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1049/TB TCKT20/09/2019Thông báo việc báo tháo dở vật tư thu hồi theo hình thức niêm yết giá Công trình : Trường tiểu học Tường Lộc A
ipv6 ready