Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 264 / 14 trang
184307/10/2015V/v chỉ đạo thực hiện Công văn số 913/STP-XD&KTVBQPPL, ngày 14/9/2015 của Sở Tư pháp
184107/10/2015Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1729/QĐ.UBND, ngày 15/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
184007/10/2015Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-UBND, ngày 23/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
301421/10/2015Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 trên địa bàn huyện Tam Bình
1126/BC-UBND23/06/2015Báo cáo sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015
11/KH-UBND07/01/2015Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015
2711/BC-UBND16/02/2015Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014
2652/QĐ-UBND07/09/2015kế hoạch tổ chức tết trung thu năm 2015
2564/QĐ-UBND21/08/2015Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tam Bình
2563/QĐ-UBND21/08/2015Thành lập ban tiếp công dân huyện Tam Bình
2813/UBND-NC30/12/2014Chỉ đạo triển khia thực hiện chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
2821/UBND-VX31/12/2014Chỉ đạo cung cấp danh sách Hội đồng hương Vĩnh Long có đóng góp xây dựng quê hương
2814/UBND-NC08/02/2015Chỉ đạo thực hiện Công văn số 3907/UBND-NC của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
2805/UBND-XDCB29/12/2014Chỉ đạo tham mưu triển khai Quyết định số 1965/QĐ-UBND, ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long
2530/UBND-XDCB26/11/2014Chỉ đạo tổng hợp báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
645/BC-UBND02/05/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5/2013
2798/BC-UBND20/12/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 12/2013 kế hoạch tháng 01/2014
2626/BC-UBND28/11/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 11, kế hoạch tháng 12/2013
2168/BC-UBND26/09/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 9, kế hoạch tháng 10/2013
1972/BC-UBND26/08/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 8, kế hoạch tháng 9/2013
ipv6 ready