Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 253 / 13 trang
2259/UBND07/12/2015Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết định 2480/QĐ UBND tỉnh Vĩnh Long
2217/BC-UBND02/12/2015Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và kế hoạch tháng 12/2015
202727/10/2015Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11/2015
217523/11/2015Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016
216319/11/2015Tăng cường công tác thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2015 trên địa bàn huyện
208605/11/2015Chỉ đạo thực hiện quyết định số 2239/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long
208705/11/2015Chỉ đạo thực hiện Quyết định 2280/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long
1986/UBND-VX21/10/2015Chỉ đạo triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
2017/UBND-XDCB26/10/2015Chỉ đạo rà soát tổng hợp các công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm hoặc hết hạn sử dụng
184307/10/2015V/v chỉ đạo thực hiện Công văn số 913/STP-XD&KTVBQPPL, ngày 14/9/2015 của Sở Tư pháp
184107/10/2015Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1729/QĐ.UBND, ngày 15/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
184007/10/2015Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-UBND, ngày 23/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
301421/10/2015Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 trên địa bàn huyện Tam Bình
1126/BC-UBND23/06/2015Báo cáo sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015
11/KH-UBND07/01/2015Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015
2711/BC-UBND16/02/2015Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014
2652/QĐ-UBND07/09/2015kế hoạch tổ chức tết trung thu năm 2015
2564/QĐ-UBND21/08/2015Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tam Bình
2563/QĐ-UBND21/08/2015Thành lập ban tiếp công dân huyện Tam Bình
2813/UBND-NC30/12/2014Chỉ đạo triển khia thực hiện chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long