Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 264 / 14 trang
1225/QĐ-UBND31/05/2016Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật mới
903/UBND-NC27/05/2016Chỉ đạo thực hiện công văn số 466/STP-PBGDPL ngày 18/5/2016 của Sở Tư Pháp
897/UBND-VX25/05/2016Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long
894/UBND-VX25/03/2016Chỉ đạo thực hiện quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long
886/UBND-KT25/05/2016Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
1076/QĐ-UBND24/05/2016Quyết định ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6
990/QĐ16/05/2016Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn huyện Tam Bình
989/QĐ16/05/2016Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn huyện Tam Bình.
796/UBND-KT11/05/2016Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày khoa học và Công nghệ năm 2016
934/QĐ-UBND04/05/2016Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Tam Bình, giai đoạn 2016-2020
799/UBND-TH13/05/2016Về việc tăng cường đi cơ sở, thực hiện tốt công tác tham mưu
935/QĐ-UBND04/05/2016Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn huyện Tam Bình
928/QĐ-UBND29/04/2016Quyết định ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Tam Bình
930/QĐ-UBND04/05/2016Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Tam Bình năm 2016
737/UBND-NC04/05/2016Về việc tổ chức tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện
889/QĐ-UBND25/04/2016Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện NQ số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Tam Bình giai đoạn 2016-2020
882/QĐ-UBND21/04/2016Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn huyện Tam Bình
881/QĐ-UBND21/04/2016Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP, ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Tam Bình năm 2016
875/QĐ-UBND20/04/2016Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến, pháp luật về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
848/QĐ-UBND13/04/2016Ban hành kế hoạch cải cách hành chính của huyện Tam Bình giai đoạn 2016-2020
ipv6 ready