Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 98 / 5 trang
623/05/2018Về việc tổ chức hội nghị đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 6
02/NQ-HĐND12/07/2017Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2017
22102/12/2016Tình hình KT- XH, QP- AN năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
21721/11/2016Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 10/2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2016
14322/08/2016Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 8/2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2016
12221/07/2016Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 7/2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2016
11012/07/2016Tình hình KT- XH, QP- AN 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016
7623/05/2016Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 5/2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2016
6905/05/2016Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 4/2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2016
5208/04/2016Tình hình KT- XH, QP- AN quý I/2016 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2016
3508/03/2016Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 2/2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2016
1526/01/2016Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 1/2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 2/2016
17609/11/2015Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 10/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2015
18911/12/2015Tình hình KT- XH, QP- AN năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
15419/01/2017Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 9/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2015
13419/01/2017Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 8/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2015
12519/01/2017 Tình hình KT- XH, QP- AN tháng 7/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2015
87/BC-UBND22/06/2015TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015