Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 98 / 5 trang
4170/qd03/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
468/qd19/01/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
426/qd15/01/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
0027/07/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018
108/bc06/06/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 5/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6/2018
76/bc24/04/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 4/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 5/2018
60/bc30/06/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH QUÝ I/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II/2018
39/bc07/03/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 02/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 3/2018
13/bc 23/01/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 01/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 02/2018
4111/qd27/07/2018về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng trung tấm xã nhơn bình huyện trà ôn
398010/07/2018về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước quý 2 năm 2018
397910/07/2018về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2018
397810/07/2018về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2018
3959/qd06/07/2018về việc tặng giấy khen và biểu trưng cho cá nhân đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn huyện
196506/07/2018về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản ký chất lượng nông sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nông nghiệp và PTNT tỉnh vĩnh long
396309/07/2018về việc quyết định xử phạt trong lĩnh vực khoáng sản
396209/07/2018về việc quyết định xử phạt trong lĩnh vực khoáng sản
3271/QĐ-XPVPHC26/06/2018Về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và trật tự, an toàn xã hội
10805/06/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 5/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6/2018
10525/05/2018công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2018 (từ ngày 20/11/2017 đến ngày 20/5/2018)
ipv6 ready