Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 98 / 5 trang
6052/qd11/10/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
6055/qd11/10/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
6053/qd11/10/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
5849/qd24/09/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
4884/qd04/09/2018về việc xử phạt vo phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
4885/qd04/09/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
4653/qd28/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lỉnh vực khoán sản
4652/qd28/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong mĩnh vưc4 khoáng sản
4607/qd15/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lỉnh vực dầu khí , kinh doanh
4609/qd15/08/2018về việc xử phạt hành chính trong lỉnh vực đo lường
4608/qd16/08/2018về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo lường
4591/qd16/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản (Phạm Thị Ngọc Thu)
4593/qd14/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản trần quốc thanh
4592/qd14/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản (Nguyễn Văn Thanh)
4168/qd03/08/2018tặng giấy khen cho tập thể cá nhân có công trong đóng góp an sinh xã hội năm 2018
4436/qd07/08/2018về việc tặng giấy khen cho tập thể đạt thành tích trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm
4196-qd07/08/2018Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ”năm 2018
183/bc08/08/2018Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ trong tháng 7/2018
4172/qd03/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
4171/qd 03/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trog lĩnh vưc khoáng sản