Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 83 / 5 trang
22/SY-VPCTN04/12/2020Luật Cư trú
1273/QĐ01/04/2021Về việc phân công các phòng, ban, ngành huyện phụ trách các tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu (ấp) nông thôn mới và khu dân cư (ấp) nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
1135QĐ24/03/2021Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Hựu Thành A
1134/QĐ24/03/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Thay đèn Sodium bằng đèn Led trung tâm thị trấn Trà Ôn (giai đoạn 2)
36/BC01/03/2021 TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 02/2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 03/2021
23/NQ-HĐND18/12/2020Về việc quyết định dự toán ngân sách nhà nướcc năm 2021,phương án phân bổ ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển, danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2021
22/NQ-HĐND18/12/2020Về việc phê duyệt danh mục các văn bản trình tại kỳ họp HĐND huyện năm 2021
21/NQ-HĐND18/12/2020Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện Trà Ôn
20/NQ-HĐND18/12/2020Đánh giá tình hình Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
19/NQ-HĐND18/12/2020 Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
18/NQ-HĐND18/12/2020Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
17/NQ-HĐND18/12/2020Xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
343726/08/2020Về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể và cá nhân ngành giáo dục, năm học 2019- 2020
10/NQ-HĐND19/12/2019Đánh giá tình hình Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
527131/10/2019 Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình:Trung tâm văn hóa -Thể thao xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn
527031/10/2019Về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình:Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn
512829/10/2019Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
540814/10/2019Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc đạt giải trong giải Bơi lội huyện Trà Ôn năm 2019
4356/QĐ-UBND18/09/2019Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019
001/08/2019Tuyen truyền hội thảo công tác XTĐT tỉnh Vĩnh Long trên màn hình led