Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 433 / 22 trang
358019/08/2021Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mỹ Hưng, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
357919/08/2021Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Ôn
3612/08/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Ông (bà): Lê Thị Sáu
3529/07/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Ông (bà): Phạm Thị Hải Như
3422/07/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Ông (bà): Đặng Ngọc Tuyết
3315/07/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Ông (bà): Lê Thị Thanh Thảo
3209/07/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Ông (bà): Lê Thị Ngọc Hiển
3933/QĐ-UBND28/09/2020Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nạo vét kênh Cà Dăm, Ranh Làng Cây Gòn, xã Tích Thiện
3880/QĐ-UBND17/09/2020Về việc giao 256,6 m2 đất tại xã Xuân Hiệp cho bà Huỳnh Thị Mười
3850/QĐ-UBND10/09/2020Về việc tặng Giấy khen và biểu trưng cho cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn năm 2020
3851/QĐ-UBND10/09/2020Về việc tặng Giấy khen và biểu trưng cho cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn năm 2020
3917/QĐ-UBND25/09/2020Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường liên ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
3880/QĐ-UBND17/09/2020Về việc giao 256,6 m2 đất tại xã Xuân Hiệp cho bà Huỳnh Thị Mười
370501/09/2020Về việc thành lập Ban kiểm duyệt Cổng thông tin điện tử: traon.vinhlong.gov.vn huyện Trà Ôn
370401/09/2020Về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử: traon.vinhlong.gov.vn huyện Trà Ôn
343826/08/2020Về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân ngành giáo dục, năm học 2019- 2020
370703/09/2020Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong khối thi đua ngành giáo dục năm học 2019- 2020
232/BC-UBND20/08/2020BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 8/2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 9/2020
3408/QĐ-UBND19/08/2020Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Công trình: Cắm mốc quy hoạch chung xây dựng xã Phú Thành, huyện Trà Ôn
3393/QĐ-UBND18/08/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng và di dời hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện; hạng mục: Mở rộng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trạm Trưng Trắc thuộc đường số 8; Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trung tâm xã Tân Mỹ; Di dời trụ điện chiếu sáng trung tâm xã Hòa Bình