Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 170 / 9 trang
56/QĐ-UBND12/01/2022Về việc giao đất 85,5m2 tại Phường 4, thành phố Vĩnh Long cho bà Nguyễn Thị Giàu
183/QĐ-UBND20/01/2022Về việc giao đất 80,1m2 tại phường Trường An, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Lai Văn Hoàng
182/QĐ-UBND20/01/2022Về việc giao đất 90m2 tại phường Trường An, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Lê Văn Bé
181/QĐ-UBND20/01/2022Về việc giao đất 90m2 tại phường Trường An, thành phố Vĩnh Long cho hộ bà Đặng Thị Nhàn
184/QĐ-UBND20/01/2022Về việc giao đất 90m2 tại Phường Trường An, thành phố Vĩnh Long cho ông Đổ Thanh Hoa
176/QĐ-UBND21/01/2022Công nhận phưởng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
11591/QĐ-UBND29/12/2021Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long
11592/QĐ-UBND29/12/2021Ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, giai đoạn 2021 - 2025
01/2021/QĐ-UBND24/12/2021Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Vĩnh Long
03/2021/QĐ-UBND24/12/2021Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long
02/2021/QĐ-UBND24/12/2021Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Long
634/QĐ-UBND18/01/2021Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Vĩnh Long
4945/UBND-TH06/12/2021V/v chỉ đạo khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính
26/TB-BQLDA26/11/2021Thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Cầu đi bộ thành phố Vĩnh Long
46/KH-UBND19/07/2021Kế hoạch phát động thi đua về Ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố Vĩnh Long năm 2021 , chủ đề "Nâng cao tỷ lệ giao dịch trực tuyến trong giải quyết TTHC"
14/TB-HĐTD26/11/2021Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tọa năm học 2021 -2022
10800/QĐ-UBND23/11/2021Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
10/TB-HĐTD10/11/2021Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Vĩnh Long thông báo tổ chức phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022
08/TB-HĐTD08/11/2021Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
09/GM-HĐTD08/11/2021Giấy mời về việc khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022