Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 162 / 9 trang
363/TB-UBND07/10/2016Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long tại cuộc họp sơ kết tình hình KT-XH-QP-AN quý III năm 2016
133/BC-UBND10/10/2016Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh quý III năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2016
354/TB-UBND13/09/2016Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long tại cuộc họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 8.2016
111/BC-UBND05/09/2016Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 8.2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9.2016
82/BC-UBND06/07/2016Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
67/BC-UBND13/06/2016Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 5.2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6.2016
320/TB-UBND10/06/2016Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long tại cuộc họp thường kỳ tháng 5.2016
31/05/2016Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Vĩnh Long
SLKH31/05/2016Số liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Thành phố Vĩnh Long
BCTM10/05/2016Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Thành phố Vĩnh Long
51/BC-UBND10/05/2016Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh tháng 4.2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5.2016
32/BC-UBND08/04/2016Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quí I.2016 và phương hướng nhiệm vụ quí II.2016
137/BC-UBND12/11/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11.2015
117/BC-UBND02/10/2015Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quí III năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ quí IV năm 2015
105/BC-UBND03/09/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9.2015
87/BC-UBND23/07/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8.2015
80/BC-UBND10/07/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
61/BC-UBND04/06/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 5.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6.2015
45/BC-UBND08/05/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 4.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5.2015
29/BC-UBND02/04/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh quí I năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2015