Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 197 / 10 trang
UBND12/04/2019Lấy ý kiến đối với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050
671/QĐ-UBND25/01/2019Công nhận xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
526/TB-UBND18/12/2018Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo về việc treo cờ Tổ Quốc và nghỉ lễ Dương Lịch năm 2019
985/TB-HĐTD26/11/2018Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Vĩnh Long thông báo điều chỉnh thời gian tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long năm học 2018 - 2019
2502/UBND-TH21/11/2018Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2501/UBND-TH21/11/2018Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
2322/UBND-TH201/11/2018Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2321/UBND-TH01/11/2018Về việc công bố thủ tịch hành chính về lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2320/UBND-TH01/11/2018Về việc công bố thủ tịch hành chính lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
153/BC-UBND09/11/2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2018
142/BC-UBND11/10/2018Bào cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quí IV năm 2018
132/BC-UBND24/09/2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2018
94/BC-UBND17/07/2018Báo cáo tình hinh kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuôi năm 2018
112/BC-UBND10/08/2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2018
302/TB-UBND14/08/2018Về việc nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018)
81/BC-UBND11/06/2018Báo cáo cán bộ, công chức đầu mối về thực hiện thực tục hành chính cấp xã
80/BC-UBND11/06/2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2018
19/BC-UBND09/03/2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2018
1325/UBND-VX09/07/2018Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đạo tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
1281/UBND-TH29/06/2018Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
ipv6 ready