Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 162 / 9 trang
134/QĐ-CVP24/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu Gói thầu "mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 của BCĐ PCD Covid-19 TPVL"
4362/QĐ-UBND19/08/2021Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vĩnh Long
843/TB-UBND12/08/2021Thông báo về việc tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố Vĩnh Long
834/TB-UBND20/07/2021Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường 9, thành phố Vĩnh Long
07/HĐCD17/08/2021Thông báo công khai phương án thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ Tân Hội, phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long
834/TB-UBND20/07/2021Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng ban chỉ huy Quân sự phường 9, thành phố Vĩnh Long
556/TB-UBND31/05/2021Về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021
/UBND20/04/2021Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
651/UBND-KT09/03/2021V/v tuyên truyền, phổ biến Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần VIII, năm 2020-2021
15/TB-UBBC26/02/2021Thông báo V/v nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026
834/QĐ-UBND25/01/2021Về việc giao đất 114,0m2 tại Phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Lê Văn Mười
833/QĐ-UBND25/01/2021Về việc giao đất 114,0m2 tại Phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Võ Văn Bảy
17/TB-UBND26/01/2021Thông báo của UBND thành phố Vĩnh Long về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Tân Hội thành phố Vĩnh Long
627/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8546/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
626/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8594/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Lon
625/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8514/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
624/QĐ-UBND15/01/2021Về việc Điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8563/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
623/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8389/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
634/QĐ-UBND18/01/2021Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Vĩnh Long
555/QĐ-UBND14/01/2021Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020