Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 197 / 10 trang
01/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Long
580/TB-UBND07/11/2022Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Vĩnh Long
522/TB-UBND03/10/2022Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc thành phố Vĩnh Long
4368/QĐ-UBND23/09/2022Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển vòng 2 trong tuyển dụng công chức Phường
24/TB-HĐTD31/08/2022Thông báo triệu tập thí sinh vòng 2, kỳ thi tuyển công chức Phường năm 2022
3940/QĐ-UBND25/08/2022Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Phường 9, thành phố Vĩnh Long
3938/QĐ-UBND25/08/2022Quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch công chức phường theo trường hợp đặc biệt
19/TB-HĐTD18/08/2022Thông báo danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Phường năm 2022
17/TB-HĐTDCC16/08/2022Thông báo công bố kết quả điểm thi tuyển công chức phường năm 2022 (vòng 1)
127/TB-HĐTD02/08/2022Thông báo danh mục tài liệu ôn tập, triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, thời gian địa điểm thi tuyển, xét tuyển công chức Phường năm 2022.
126/TB-HĐTD02/08/2022Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức Phường năm 2022
DANH SÁCH12/07/2022Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển công chức phường năm 2022 (tính đến 17 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2022)
317/TB-UBND24/06/2022Thông báo bổ sung nhu cầu thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023
311/TB-UBND20/06/2022Thông báo về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023
28/KH-UBND20/06/2022Kế hoạch về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023
214/TB-UBND24/05/2022Thông báo về việc tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố Vĩnh Long năm 2022
21/KH-UBND12/05/2022Tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố Vĩnh Long năm 2022
1186/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 81m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ bà Lương Kim Thủy
1185/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 84,6m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ bà Hồ Bạch Tuyết
1183/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 76.5m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Lê Văn Kháng
ipv6 ready