Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5822 / 292 trang
2511/QĐ-UBND22/09/2021Thành lập Hội đồng xét tuyển đào tạo theo đặt hàng
2518/QĐ-UBND 22/09/2021Tặng băng khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ- TTr566
2517/QĐ-UBND22/09/2021Tằng Băng khen cá nhân hoàn thảnh xuất sắc nhiệm vụ -TTr548
2516/QĐ-UBND22/09/2021Tằng Băng khen cá nhân hoàn thảnh xuất sắc nhiệm vụ -TTr567
2515/QĐ-UBND22/09/2021Tằng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc- TTr557
2514/QĐ-UBND22/09/2021Tặng danh hệu Tập thể Lao động xuất sắc - TTr562
2513/QĐ-UBND22/09/2021Tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - TTr559
886/TB-UBND23/09/2021Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc thành phố Vĩnh Long
2486/QĐ-UBND21/09/2021Về việc Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Võ Văn Chí Hạnh, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Long Hồ
2487/QĐ-UBND21/09/2021Về việc Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Phạm Thị Thu Tâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Long Hồ
2491/QĐ-UBND21/09/2021Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2020-2021
2494/QĐ-UBND 21/09/2021V/v Cấp thẻ giám định viên tư pháp
2489/QĐ-UBND21/09/2021Về việc hỗ trợ 74 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tam Bình phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2474/QĐ-UBND 20/09/2021Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
2475/QĐ-UBND20/09/2021Về việc hỗ trợ 285 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Long Hồ phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2481/QĐ-UBND20/09/2021Về việc hỗ trợ 728 hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2480/QĐ-UBND 20/09/2021Về việc hỗ trợ 406 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Trà Ôn phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2479/QĐ-UBND 20/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 01 viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 3)
2478/QĐ-UBND20/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 01 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (đợt 3)
9399/QD9-UBND20/09/2021Về việc phê duyệt hồ sơ dự toán thực hiện mua máy tính phục vụ các điểm tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19