Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6129 / 307 trang
3015/QĐ-UBND05/11/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021
3019/QĐ-UBND05/11/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp trong hoạt động tôn giáo nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam
07/TB-HĐTD05/11/2021Hội đồng tuyển dụng thông báo danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2021
10246/QĐ-UBND05/11/2021Về việc phê duyệt Kế hoạch thí sinh đủ điều kiện tham dự ký xét tuyển viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
2983/QĐ-UBND04/11/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Bành Kim Oanh, Chuyên viên, Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2984/QĐ-UBND 04/11/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Huỳnh Thanh Lâm, Giáo viên, Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2985/QĐ-UBND04/11/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Tăng Xuân Khánh, Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2986/QĐ-UBND04/11/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Đào Thị Ánh Bình, Giáo viên, Trường trung học phổ thông Nguyễn Thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2987/QĐ-UBND 04/11/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Lạc Thị Minh Hậu, Giáo viên, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2988/QĐ-UBND04/11/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Kim Khánh, Giáo viên, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2989/QĐ-UBND04/11/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Hồng Ngân, Giáo viên, Trường trung học phổ thông Phan Văn Hòa trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2990/QĐ-UBND 04/11/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Phạm Thị Thùy Linh, Giáo viên, Trường trung học phổ thông Phan Văn Hòa trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2991/QĐ-UBND 04/11/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Hồng Cẩm, Giáo viên, Trường trung học phổ thông Phan Văn Hòa trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2992/QĐ-UBND04/11/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trần Thị Tú Anh, Giáo viên, Trường trung học phổ thông Phan Văn Hòa trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2993/QĐ-UBND04/11/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Tuấn Hùng, Giáo viên, Trường trung học phổ thông Trà Ôn trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2994/QĐ-UBND04/11/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Lưu Tấn Kiên, Giáo viên, Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hòa Bình trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2995/QĐ-UBND04/11/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Phạm Văn Hùng, Giáo viên, Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hòa Bình trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2996/QĐ-UBND04/11/2021Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2997/QĐ-UBND04/11/2021Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với ông Lê Hoàng Nam, Giáo viên, Trường trung học phổ thông Tam Bình trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2998/QĐ-UBND 04/11/2021Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Hiệu trưởng, Trường trung học phổ thông Bình Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long