Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 7212 / 361 trang
1830/QĐ.UBT28/08/1996Công nhận các Xã thuộc vùng sâu, vùng dân tộc, vùng căn cứ kháng chiến cũ.
1718/QĐ.UBT31/07/1996Thành lập Hộng đồng giải quyết chính sách đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước.
1683/QĐ.UBT23/07/1996Thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người nghiện ma túy, mại dâm.
1635/QĐ.UBT12/07/1996Thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục.
15/QĐ.UBT04/01/1996Ban hành qui chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý Thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép.
1435/QĐ.UBT18/06/1996Thành lập Trường trung học Kinh tế Tài chính tỉnh Vĩnh Long.
141/QĐ.UBT22/01/1996Thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.
1144/QÐ.UBT24/05/1996Phê duyệt qui hoạch tổng thể cải tạo và xây dựng Thị xã Vĩnh Long đến năm 2015.
1143/QÐ.UBT24/05/1996Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước tại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1996 - 1997.
09/QĐ.UBT03/01/1996Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và du lịch văn hóa, đẩy mạnh bày trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.
1710/QĐ.UBT24/12/1997Sửa đổi hướng dẫn việc ủy quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các công trình XDCB trong Quyết định số: 666/QĐ.UBT, ngày 16/6/1997.
1640/QĐ.UBT10/12/1997Cho phép thành lập Đội kiểm tra xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
1579/QĐ.UBT27/11/1997Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết chiến thuật Dân quân du kích và tự vệ trong tỉnh.
1543/QĐ.UBT21/11/1997Thành lập Ban điều hành phục hồi chức năng.
1473/QĐ.UBT19/11/1997Thành Ban chỉ đạo xử lý thu gom quân nhân đào bỏ ngũ.
1441/QĐ.UBT14/11/1997Ban hành qui định quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1417/QĐ.UBT10/11/1997Thành lập Hội đồng thẩm định danh mục bí mật Nhà nước tỉnh Vĩnh Long.
1409/QĐ.UBT08/11/1997Thành lập Ban điều hành dự án dạy tiếng Pháp tăng cường và bằng tiếng Pháp.
1373/QĐ.UBT30/10/1997Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề tài nghiên cứu khảo sát điều chỉnh và đặt tên đường thị xã và các thị trấn trong tỉnh Vĩnh Long.
1350/QĐ.UBT25/10/1997Thành lập Đội kiểm tra Liên ngành thực hiện Chỉ thị số 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ.