Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6129 / 307 trang
13/1999/CT.UBT10/03/1999V/v tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Bảo hộ lao động trong tình hình mới
11/1999/CT.UBT06/03/1999V/V thực hiện chỉ thị số 43/1998/CT-TTg ngày 31/12/1998 của thủ tướng chính phủ về việc đề phòng, xữ lý và khắc phục ảnh hưởng "sự cố năm 2000" trong lĩnh vực có sự dụng công nghệ thông tin
17/1999/CT.UBT26/04/1999Về việc kiểm tra đảm bảo an toàn các cầu đang sử dụng trên toàn tuyến thuộc tỉnh quản lý
15/1999/CT.UBT19/04/1999V/v tăng cường công tác thi hành án dân sự
10/1999/CT.UBT05/03/1999V/v triển khai thực hiện chỉ thị 36-CT/TW của bộ chính trị về tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước
07/1999/CT.UBT04/02/1999Về việc điều chỉnh mặt hàng phải tổ chức niên yết giá
06/1999/CT.UBT01/02/1999V/v triển khai, thực hiện " Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan"
04/1999/CT.UBT25/01/1999V/v tổ chức thực hiện Nghị định 83/1998/NĐ - CP của chính phủ về đăng ký hộ tịch
02/1999/CT.UBT20/01/1999Giải quyết tranh chấp và sắp xếp bến đò ngang Tân Quới Trung.
01/1999/CT.UBT15/01/1999V/v tăng cường công tác quản lý giá cả thị trường để thực hiện tốt các luật thuế mới
19/2000/CT.UBT27/09/2000Thực hiện phòng chống lũ khẩn cấp và mở cuộc vận động cứu trợ lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long
18/CT.UBT22/09/2000Công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000.
17/CT-UBT22/09/2000Về việc tiếp tục triển khai và kiểm tra thực hiện về đăng ký hộ tịch
16/2000/CT.UBT14/07/2000V/v Trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND
14/2000/CT.UBT17/05/2000Đưa môn Giáo dục Quốc phòng thành môn bắt buộc trong trường Chính trị
13/CT.UBT12/05/2000Chỉ thị CS Trẻ em 2000
12/2000/CT.UBT08/05/2000Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
02/CT.UBT07/01/2000V/v tổ chức Tết Nguyên đán Canh Thìn 2000
13/2003/CT.UB08/05/2003VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM (15/5 - 30/6) VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6).
14/2003/CT.UB04/08/2003Về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS.