Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3252 / 163 trang
1274/QĐ-UBND28/05/2019Về việc thu hồi diện tích 2.500m2 đất tại xã Đồng Phú, huyện Long Hồ do Trường Trung học cơ sở Đồng Phú quản lý
1273/QĐ-UBND28/05/2019Về việc giao diện tích 1.046,6 m2 tại xã Long Phú, huyện Tam Bình cho UBND huyện Tam Bình quản lý
1272/QĐ-UBND28/05/2019Về việc thu hồi diện tích 1.046,6 m2 tại xã Long Phú, huyện Tam Bình do Trạm y tế xã Long Phú quản lý
1267/QĐ-UBND27/05/2019Về việc cho Trung tâm thẩm định kiểm định công trình giao thông vận tải thuê 571,5 m2 đất tại phường 2, thành phố Vĩnh Long
1266/QĐ-UBND27/05/2019Về việc thu hồi diện tích 571,5 m2 tại phường 2, thành phố Vĩnh Long do Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng quản lý
1264/QĐ-UBND27/05/2019Về việc giao 7.206,1m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho UBND thành phố Vĩnh Long quản lý
1263/QĐ-UBND27/05/2019Về việc thu hồi 7.206,1m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long do Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở Vĩnh Long quản lý
1262/QĐ-UBND27/05/2019Về việc giao 1.000,7m2 đất tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long cho Chùa Phước Thạnh quản lý, sử dụng
1261/QĐ-UBND27/05/2019Về việc giao 290m2 đất tại xã Long Phước, huyện Long Hồ cho Trường Tiểu học Long Phước A quản lý, sử dụng
1260/QĐ-UBND27/05/2019Về việc thu hồi diện tích 290m2 đất tại xã Long Phước, huyện Long Hồ do Trường Mẫu giáo Long Phước quản lý
1259/QĐ-UBND27/05/2019Về việc giao 2.524,4m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long xây dựng trụ sở làm việc
1258/QĐ-UBND27/05/2019Về việc thu hồi diện tích 2.524,4 m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long quản lý
1218/QĐ-UBND23/05/2019Về việc cho phép Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hảo được chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ
1189/QĐ-UBND22/05/2019Về việc bổ sung Quyết định số 1609/QĐ-UBND, ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh
07/2019/QĐ-UBND27/05/2019Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
2287/qd23/05/2019Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
79/BC-UBND22/05/2019Báo cáo tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi tại khóm 1 phường 8 và khóm 6 phường 5 thành phố Vĩnh Long
2424/QĐ-UBND22/05/2019Về việc công bố dịch đối với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn phường 5 và phường 8 thành phố Vĩnh Long
17/TB-UBND20/05/2019Thông báo V/v tuyển dụng viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện năm học 2018-2019
1136/QĐ-UBND16/05/2019Về việc giao 25,5m2 đất tại thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn cho UBND huyện Trà Ôn quản lý