Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 2514 / 126 trang
4168/qd03/08/2018tặng giấy khen cho tập thể cá nhân có công trong đóng góp an sinh xã hội năm 2018
4436/qd07/08/2018về việc tặng giấy khen cho tập thể đạt thành tích trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm
4196-qd07/08/2018Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ”năm 2018
183/bc08/08/2018Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ trong tháng 7/2018
4172/qd03/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
4171/qd 03/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trog lĩnh vưc khoáng sản
4170/qd03/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
04/NQ24/07/2018Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017
03/NQ24/07/2018Nghị quyết sử dụng kết dư ngân sách nhà nước huyện Tam Bình năm 2017
02/NQ24/07/2018Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018
01/NQ24/07/2018Nghị quyết về điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2018
4080/QĐ27/07/2018Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của huyện Tam Bình
468/qd19/01/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
426/qd15/01/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
0027/07/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018
108/bc06/06/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 5/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6/2018
76/bc24/04/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 4/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 5/2018
60/bc30/06/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH QUÝ I/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II/2018
39/bc07/03/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 02/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 3/2018
13/bc 23/01/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 01/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 02/2018