Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3252 / 163 trang
1774/QĐ-UBND04/07/2019Giao 2.000 m2 đất, tại khóm 5, phường 8, thành phố Vĩnh Long cho Chùa Quan Âm
1719/QĐ-UBND28/06/2019Giao 194,2 m2 đất, tại xã Tân Quới, huyện Bình Tân cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
1718/QĐ-UBND28/06/2019Thu hồi 194,2 m2 đất, tại xã Tân Quới, huyện Bình Tân cho UBND huyện Bình Tân quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
1715/QĐ-UBND28/06/2019Giao 8.509,3 m2 đất, tại phường 5, thành phố Vĩnh Long cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long
1664/QĐ-UBND25/06/2019Giao 2.188,8 m2 đất, tại phường 4, thành phố Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý
1663/QĐ-UBND25/06/2019Thu hồi 2.188,8 m2 đất, tại phường 4, thành phố Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý
1643/QĐ-UBND20/06/2019Giao 1.788,2 m2 đất, tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
1642/QĐ-UBND20/06/2019Thu hồi 1.788,2 m2 đất, tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
1625/QĐ-UBND19/06/2019Giao 5.089,1 m2 đất, tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho Trường Tiểu học Hòa Ninh A để xây dựng trường học
1624/QĐ-UBND19/06/2019Giao 2.484,7 m2 đất, tại xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho Chùa Pháp Bảo
3112/QĐ-UBND05/07/2019Về việc sửa đổi địa chỉ thường trú tại Quyết định số 2378/QĐ-UBND, ngày 16/5/2019 của UBND huyện
2749/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao đất cho ông Trần Phước Lạc, địa chỉ thường trú: ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
2854/QĐ-UBND24/06/2019Về việc giao đất cho hộ ông Nguyễn Anh Tuấn; địa chỉ thường trú: Ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
2853/QĐ-UBND24/06/2019Về việc giao đất cho hộ ông Diệp Hoàng Minh; địa chỉ thường trú: Ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
1644/QĐ-UBND20/06/2019Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức bị ảnh hưởng bởi Dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2,đầu tư một số cầu yếu ưu tiên (trong đó có Dự án cầu Măng Thít) qua địa bàn huyện Vũng Liêm
1537/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao 388,9m2 đất tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít cho Trường Mẫu giáo Măng Non 1
18/06/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bồi thƣờng của Nhà nƣớc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
18/06/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bồi thường của Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Vĩnh Long
1528/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao 1.526,2m2 đất tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít cho Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Phước quản lý
1527/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao 3.000m2 đất tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cho Chùa Vĩnh Đức