Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 2514 / 126 trang
11/2018/QĐ-UBND 13/08/2018Quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4884/qd04/09/2018về việc xử phạt vo phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản
4885/qd04/09/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
146/BC-UBND06/08/2018BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018
121/BC-UBND29/06/2018BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
96/BC-UBND05/06/2018BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018
65/BC-UBND11/04/2018BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2018
41/BC-UBND12/03/2018BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 02 năm 2018
28/08/2018QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Chợ và Nhà phố thị xã Bình Minh (lần 3)
4653/qd28/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lỉnh vực khoán sản
4652/qd28/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong mĩnh vưc4 khoáng sản
302/TB-UBND14/08/2018Về việc nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018)
4607/qd15/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lỉnh vực dầu khí , kinh doanh
4609/qd15/08/2018về việc xử phạt hành chính trong lỉnh vực đo lường
4608/qd16/08/2018về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo lường
4591/qd16/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản (Phạm Thị Ngọc Thu)
4593/qd14/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản trần quốc thanh
4592/qd14/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản (Nguyễn Văn Thanh)
11 /2018/QĐ-UBND13/08/2018Quyết định số 11 /2018/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh LongBan hành Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10 /2018/QĐ-UBND10/08/2018Quyết định số 10 /2018/QĐ-UBND, ngày 10 thán 8 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030