Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 2514 / 126 trang
5542/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An hộ ông(bà) Huỳnh Vũ Phong và Đặng Thị Út
5541/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An hộ ông Tạ Hoàng Diệu và Cam Thị Muội
16 /2018/QĐ-UBND03/10/2018Quyết định Ban hành quy định tiêu chí phân loại ấp,khóm, khu trên địa bàn tỉnh
132/BC-UBND24/09/2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2018
28/09/2018QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
26/09/2018QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
5849/qd24/09/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
3814/QĐ-UBND19/09/2018Quyết định về việc giao đất cho hộ ông Nguyễn Thành Hải, địa chỉ thường trú ấp Phú Thạnh B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
3813/QĐ-UBND19/09/2018Quyết định về việc giao đất cho hộ ông Lê Công Khiêm, địa chỉ thường trú ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
3802/QĐ-UBND19/09/2018Quyết định về việc sửa đổi địa chỉ thường trú tại Quyết định số 3676/QĐ-UBND, ngày 06/9/2018 của UBND huyện Long Hồ
75118/09/2018Thông báo công bố công khai điều chỉnh QHSDĐ năm 2018 của UBND huyện Mang Thít
3754/QĐ-UBND13/09/2018Quyết định về việc thu hồi đất của bà Trần Thị Loan, địa chỉ thường trú: ấp Long Tân, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
15 /2018/QĐ-UBND11/09/2018Ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
94/BC-UBND17/07/2018Báo cáo tình hinh kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuôi năm 2018
112/BC-UBND10/08/2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2018
4359/QD - UBND06/09/2018Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017
3676/QĐ-UBND06/09/2018Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Trí Đức, địa chỉ thường trú ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
14 /2018/QĐ-UBND24/08/2018Về việc thu chi phí scan (quét) các loại giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
13 /2018/QĐ-UBND06/09/2018Ban hành Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnhVĩnh Long
12 /2018/QĐ-UBND16/08/2018Ban hành quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long