Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3252 / 163 trang
3736/QĐ-UBND26/07/2019Về việc giao đất cho hộ bà Nguyễn Kim Hảo, địa chỉ thường trú: Ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
29/07/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục n c n thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉn Vĩn Long
25/07/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củ S Công Th ng tỉnh V nh Long
25/07/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
1907/QĐ-UBND22/07/2019Về việc giao 92,7 m2 đất, tại phường 2, thành phố Vĩnh Long, cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
1906/QĐ-UBND22/07/2019Về việc thu hồi 92,7 m2 đất, tại phường 2, thành phố Vĩnh Long, cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý
1905/QĐ-UBND22/07/2019Về việc giao 2.188,2m2 đất, tại phường 1, thành phố Vĩnh Long cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải
1904/QĐ-UBND22/07/2019Về việc giao 4.404,9m2 đất, tại xã Phú Đức, huyện Long Hồ, cho Trường Trung học cơ sở Phú Đức
1903/QĐ-UBND22/07/2019Về việc giao 6.715,2m2 đất, tại xã Mỹ An, huyện Mang Thít, cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ An quản lý
22/07/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính vự quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nah6n dân các huyện, thị xã
22/07/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
17/07/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
17/07/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội
1850/QĐ-UBND11/07/2019Giao 216,1 m2 đất, tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, cho Trường Mẫu giáo Hoa Hồng Lộc Hòa
1849/QĐ-UBND11/07/2019Thu hồi 12.401,8 m2 đất, tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, cho UBND huyện Trà Ôn quản lý
1848/QĐ-UBND11/07/2019Giao 920,8 m2 đất, tại xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít quản lý
1847/QĐ-UBND11/07/2019Thu hồi 920,8 m2 đất, tại xã Chánh An, huyện Mang Thít, cho UBND huyện Mang Thít quản lý
1846/QĐ-UBND11/07/2019Giao 12.401,8 m2 đất, tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, cho UBND huyện Trà Ôn quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
1845/QĐ-UBND11/07/2019Thu hồi 12.401,8 m2 đất, tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, cho UBND huyện Trà Ôn quản lý
10/07/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực con non nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long