Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 2987 / 150 trang
394/qd15/02/2019về việc công bố kết quả rà soát hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND - UBND huyện ký 2014-2018
383/QĐ-UBND15/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
382/QĐ-UBND15/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
348/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
347/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
346/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
345/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
344/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
343/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
365/qd11/02/2019về việc phê duyệt chư trương đầu tư công trình đường dan liên xóm ấp ninh hòa xã thới hòa huyện trà ôn
364/qd11/02/2019về việc phê duyết kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình đường vào trưởng trung học cơ sở thuận thới, xã thuận thới huyện trà ôn
363/qd11/02/2019về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình đương hòa bình nhơn bình
326/QĐ-UBND01/02/2019Về việc giao 10.088,9m2 đất tại xã An Phước, huyện Mang Thít cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý
325/QĐ-UBND01/02/2019Giao giao đất tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân cho Họ đạo Tân Lược sử dụng
305/QĐ-UBND31/01/2019Về việc giao 140m2 đất, tại phường 5, thành phố Vĩnh Long cho UBND thành phố Vĩnh Long quản lý
304/QĐ-UBND31/01/2019Về việc thu hồi 140m2 đất tại phường 5, thành phố Vĩnh Long
319/qd31/01/2019Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng Trung tâm xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
18/QĐ-VPUBND29/01/2019Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
671/QĐ-UBND25/01/2019Công nhận xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
13/bc25/01/2019Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước tháng 01 năm 2019 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ