Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 2396 / 120 trang
4608/qd16/08/2018về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo lường
4591/qd16/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản (Phạm Thị Ngọc Thu)
4593/qd14/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản trần quốc thanh
4592/qd14/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản (Nguyễn Văn Thanh)
11 /2018/QĐ-UBND13/08/2018Quyết định số 11 /2018/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh LongBan hành Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10 /2018/QĐ-UBND10/08/2018Quyết định số 10 /2018/QĐ-UBND, ngày 10 thán 8 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
4168/qd03/08/2018tặng giấy khen cho tập thể cá nhân có công trong đóng góp an sinh xã hội năm 2018
4436/qd07/08/2018về việc tặng giấy khen cho tập thể đạt thành tích trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm
4196-qd07/08/2018Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ”năm 2018
183/bc08/08/2018Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ trong tháng 7/2018
4172/qd03/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
4171/qd 03/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trog lĩnh vưc khoáng sản
4170/qd03/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
04/NQ24/07/2018Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017
03/NQ24/07/2018Nghị quyết sử dụng kết dư ngân sách nhà nước huyện Tam Bình năm 2017
02/NQ24/07/2018Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018
01/NQ24/07/2018Nghị quyết về điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2018
4080/QĐ27/07/2018Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của huyện Tam Bình
468/qd19/01/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
426/qd15/01/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành