Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 2514 / 126 trang
397810/07/2018về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2018
3959/qd06/07/2018về việc tặng giấy khen và biểu trưng cho cá nhân đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn huyện
196506/07/2018về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản ký chất lượng nông sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nông nghiệp và PTNT tỉnh vĩnh long
396309/07/2018về việc quyết định xử phạt trong lĩnh vực khoáng sản
396209/07/2018về việc quyết định xử phạt trong lĩnh vực khoáng sản
3481/qd03/07/2018về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
1281/UBND-TH29/06/2018Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2535/QĐ-UBND26/06/2018Quyết định Về việc giao đất cho hộ ông Lưu Châu Bình, địa chỉ thường trú ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
153/BC-UBND28/06/2018Tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
08/2018/QĐ-UBND 06 /2018/QĐ26/06/2018Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
07/2018/QĐ-UBND 06 /2018/QĐ16/04/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh và thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND, ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh
06 /2018/QĐ-UBND 06 /2018/Q30/03/2018Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định giá của các dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định tại Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017
3271/QĐ-XPVPHC26/06/2018Về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và trật tự, an toàn xã hội
UBND-NC20/06/2018Về việc kết thúc lấy ý kiến đóng góp về kết quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Long
2224/QĐ-UBND13/06/2018Quyết định Về việc giao đất cho ông Huỳnh Tấn Cường, địa chỉ thường trú ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
2205/QĐ-UBND09/06/2018Quyết định Về việc sửa đổi nội dung Quyết định số 755/QĐ-UBND, ngày 11/3/2009 của UBND huyện Long Hồ
1853/QĐ-UBND16/05/2018Quyết định Về việc sửa đổi diện tích tại Quyết định số 11427/QĐ-UBND, ngày 28/12/2016 của UBND huyện Long Hồ
10805/06/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 5/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6/2018
963/UBND-VX24/05/2018Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
10525/05/2018công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2018 (từ ngày 20/11/2017 đến ngày 20/5/2018)