Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3108 / 156 trang
125/qd22/01/2019về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm và kế hoạch chiến dịch mùa khô năm 2019
223/QĐ-UBND22/01/2019Về việc phê duyệt kết quả thực hiện định giá đất cụ thể các dự án, công trình trong Quí IV, năm 2018, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
220/QĐ-UBND 21/01/2019Về việc giao đất tại xã Tân An Hội, huyện Mang Thít cho Trường mẫu giáo Oanh Vũ III
219/QĐ-UBND 21/01/2019Về việc giao đất tại xã Tân Thành, huyện Bình Tân cho Chùa Trí Đức quản lý sử dụng
218/QĐ-UBND21/01/2019Về việc cho phép Công ty Cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long được chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại dịch vụ tại xã Long An, huyện Long Hồ
217/QĐ-UBND21/01/2019Về việc giao 4.899,3m2 đất tại các xã: Hòa Tịnh, Tân An Hội cho UBND huyện Mang Thít quản lý
216/QĐ-UBND21/01/2019Về việc thu hồi 4.899,3m2 đất tại các xã: Hòa Tịnh, Tân An Hội, huyện Mang Thít
215 /QĐ-UBND21/01/2019Về việc giao 1.461,1m2 đất tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn cho UBND huyện Trà Ôn quản lý
214/QĐ-UBND21/01/2019Về việc thu hồi 1.461,1 m2 đất tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn
213/QĐ-UBND21/01/2019Về việc giao 91,8m2 đất tại TT Trà Ôn, huyện Trà Ôn cho UBND huyện Trà Ôn quản lý
212/QĐ-UBND 21/01/2019Về việc thu hồi 91,8 m2 đất tại thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
211/QĐ-UBND 21/01/2019Về việc giao 217,8m2 đất tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cho UBND huyện Trà Ôn quản lý
210/QĐ-UBND 21/01/2019Về việc thu hồi 217,8 m2 phần đất, tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
94/qd21/01/2019về việc xử phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
139/QĐ-UBND16/01/2019Về việc cho phép Công ty TNHH thương mại sản xuất đông nam dược Hồng Vượng được chuyển mục đích sử dụng sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ
135/QĐ-UBND16/01/2019Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
134/QĐ-UBND16/01/2019Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
133/QĐ-UBND16/01/2019Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
90/qd16/01/2019Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà văn hóa, thể thao cụm ấp Vĩnh Thuận - Cống Đá - Vĩnh Thới, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn
89/qd16/01/2019Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn