Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 2894 / 145 trang
6647/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Trần Văn Thắng, thửa số 6004-11, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6646/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Trần Văn Thắng, thửa số 43-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6645/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Võ Thị Màu và Đổ Hồng Ngữ, thửa số 6004-8, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6644/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Võ Thị Màu và Đổ Hồng Ngữ, thửa số 42-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6643/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Võ Hữu Phú và Đặng Thị Liên, thửa số 6004-7, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6642/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Võ Hữu Phú và Đặng Thị Liên, thửa số 41-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6641/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Lê Văn Mum và Nguyễn Thị Phương Thủy, thửa số 30-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6640/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Trần Văn Tiến và Huỳnh Thị Vấn , thửa số 29-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6639/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Nguyển Văn Út, thửa số 28-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6638/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Nguyển Văn Tùng, thửa số 27-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6637/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Nguyển Văn Tùng, thửa số 6004-2, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6636/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Nguyển Văn Tùng, tách thửa số 241, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6635/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Nguyễn Văn Tùng, tách thửa số 240, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6634/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Nguyễn Thị Nhàn, thửa số 12-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6633/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Nguyễn Văn Hí và Trương Thị Kim Phượng , thửa số 9-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6632/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông
6631/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Hồ Khánh Lư, thửa số 337-1, thuộc tờ bản đồ số 3. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông,
6630/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Huỳnh Văn Chính và Nguyễn Ngọc Châu, thửa số 311-1, thuộc tờ bản đồ số 3. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6629/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Huỳnh Văn Chính và Nguyễn Ngọc Châu, thửa số 6002-12, thuộc tờ bản đồ số 3. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6628/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Huỳnh Văn Chính và Nguyễn Ngọc Châu, thửa số 310-1, thuộc tờ bản đồ số 3. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông