Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3252 / 163 trang
1135/QĐ-UBND16/05/2019Về việc thu hồi 25,5m2 đất tại thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn do Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn quản lý
1134/QĐ-UBND16/05/2019Về việc giao đất tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh cho Trường mẫu giáo Khai Trí để xây dựng trường học
1133/QĐ-UBND16/05/2019Về việc giao 2.236,4m2 đất tại xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn cho Uỷ ban nhân dân xã Xuân Hiệp quản lý, sử dụng
1103/QĐ-UBND14/05/2019Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
106/BC-UBND03/05/2019Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2019
1070/QĐ-UBND10/05/2019Về việc giao 75,2m2 đất tại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn cho Họ đạo Trà Ôn quản lý sử dụng
1069/QĐ-UBND10/05/2019Về việc thu hồi 75,2m2 đất tại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn do Ủy ban nhân dân xã Tích Thiện quản lý
1068/QĐ-UBND10/05/2019Về việc giao 11.813,2m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long quản lý sử dụng
1067/QĐ-UBND10/05/2019Về việc thu hồi 11.813,2m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long do Sở Y tế quản lý
1051/QĐ-UBND09/05/2019Giao đất tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn cho Trường Mầm non Tân Mỹ và UBND xã Tân Mỹ
1050/QĐ-UBND09/05/2019Giao 2.010m2 đất tại xã Trường An, thành phố Vĩnh Long cho Tịnh thất Phổ Hòa
1043/QĐ-UBND09/05/2019Về việc cho phép Công ty TNHH thương mại sản xuất đông nam dược Hồng Vượng được chuyển mục đích sử dụng sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ
2150/qd10/05/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
2149/qd10/05/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
2148/qd 10/05/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
2147/qd10/05/2019Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở Trà Côn
2146/qd10/05/2019Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
708/10/05/2019V/v điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (quy hoạch chung xây dựng xã), xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn đến năm 2025
708/cv 10/05/2019V/v điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (quy hoạch chung xây dựng xã), xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn đến năm 2025
707/cv10/05/2019V/v điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (quy hoạch chung xây dựng xã), xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn đến năm 2025