Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 2894 / 145 trang
6616/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Võ Thanh Liêm, thửa số 306-1, thuộc tờ bản đồ số 5. Đất tọa lạc tại ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông
6617/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông
6618/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Nguyễn Kim Hoa, thửa số 290-1, thuộc tờ bản đồ số 5. Đất tọa lạc tại ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông
6619/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Trần văn Mười và Nguyễn Kim Hạnh, thửa số 299-1, thuộc tờ bản đồ số 5. Đất tọa lạc tại ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông
6620/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Trần Quốc Vương và Nguyễn Thị Thùy Linh, thửa số 8-1, thuộc tờ bản đồ số 10. Đất tọa lạc tại ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông
6621/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn Thị Thúy Oanh, thửa số 9-1, thuộc tờ bản đồ số 10. Đất tọa lạc tại ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông
6622/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của Đình Hồi Long, thửa số 7-1, thuộc tờ bản đồ số 10. Đất tọa lạc tại ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông
6661/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Nguyễn Thị Lan và Đỗ Văn Bé Mười, thửa số 6004-17, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6660/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Nguyễn Thị Lan và Đỗ Văn Bé Mười, thửa số 90-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6659/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Đỗ Thị Kim Phỉ, tách thửa số 237, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6658/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Đỗ Thị Kim Phỉ, thửa số 3004-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6657/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Đỗ Thị Kim Phỉ, tách thửa số 89, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6656/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Võ Tấn Đức và Chu Thị Minh Hạnh , thửa số 6007-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6655/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Võ Tấn Đức và Chu Thị Minh Hạnh, thửa số 71-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6654/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Nguyển Thị Ất, thửa số 66-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6653/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Võ Quốc Hận và Bùi Thị Thắm, thửa số 64-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
6651/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Nguyễn Ngọc Ẩn và Lý Thị Thu Vân, tách thửa số 63, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6650/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Lê Trí Đức và Nguyễn Thị Lan, thửa số 6004-12, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6649/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Lê Trí Đức và Nguyễn Thị Lan, thửa số 62-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông
6648/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Lê Thị Sáu, thửa số 44-1, thuộc tờ bản đồ số 7. Đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân An Luông