Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 102/BC-UBND
Ngày ban hành 14/07/2016
Người ký Lê Văn Đôi
Trích yếu Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch năm 2017
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo