Thực hiện NQ số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 16/KH-UBND
Ngày ban hành 08/06/2016
Người ký Lê Văn Lập
Trích yếu Thực hiện NQ số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Kế hoạch