Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5/2016
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 82/BC-UBND
Ngày ban hành 21/07/2016
Người ký Lê Văn Lập
Trích yếu Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5/2016
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo