Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/07/2016
Người ký Phan Văn Đàng
Trích yếu Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành HĐND huyện Tam Bình
Phân loại Nghị quyết