Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/07/2016
Người ký Phan Văn Đàng
Trích yếu Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành HĐND huyện Tam Bình
Phân loại Nghị quyết