Nghị quyết về việc phê chuẩn thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/07/2016
Người ký Phan Văn Đàng
Trích yếu Nghị quyết về việc phê chuẩn thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành HĐND huyện Tam Bình
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: 11 NQ phe chuan to dai bieu HDND.pdf