Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/07/2016
Người ký Phan Văn Đàng
Trích yếu Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành HĐND huyện Tam Bình
Phân loại Nghị quyết