V/v chỉ đạo Tháng hành động vì trẻ em năm 2016
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 341/UBND-VX
Ngày ban hành 13/05/2016
Người ký Lê Văn Đôi
Trích yếu V/v chỉ đạo Tháng hành động vì trẻ em năm 2016
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Công văn