Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 567/TB-UBND
Ngày ban hành 08/04/2016
Người ký Lê Văn Đôi
Trích yếu Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo