Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị sơ kết quí I năm 2016.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 570/TB-UBND
Ngày ban hành 16/05/2016
Người ký Lê Văn Đôi
Trích yếu Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị sơ kết quí I năm 2016.
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo