V/v rà soát đối tượng giải ngân nguồn vốn vay thực hiện chính sách dân tộc
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 262/UBND-VX
Ngày ban hành 08/04/2016
Người ký Lê Văn Đôi
Trích yếu V/v rà soát đối tượng giải ngân nguồn vốn vay thực hiện chính sách dân tộc
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Công văn