TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2016
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 42/BC-UBND
Ngày ban hành 11/04/2016
Người ký Lê Văn Lập
Trích yếu TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2016
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: