Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm của ông(bà) Đoàn Văn Đực và Nguyễn Thị Bé, tách thửa số 154-2, thuộc tờ bản đồ số 15
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1850/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2019
Người ký Lê Văn Lập
Trích yếu Thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an huyện Vũng Liêm của ông(bà) Đoàn Văn Đực và Nguyễn Thị Bé, tách thửa số 154-2, thuộc tờ bản đồ số 15
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 7.doc