QUYẾT ĐỊNH Về việc c n thủ tục h nh ch nh thuộc thẩm qu ền iải qu t củ Sở Văn hó , Thể th o v Du lịch tỉnh Vĩnh Lon
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu QĐ-2258
Ngày ban hành 03/09/2019
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc c n thủ tục h nh ch nh thuộc thẩm qu ền iải qu t củ Sở Văn hó , Thể th o v Du lịch tỉnh Vĩnh Lon
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Bình Minh
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 2258qd_signed 03.9.19.pdf

Văn Bản Khác
  • QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
  • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ngành tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
  • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Vĩnh Long
  • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
  • QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dƣỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long