Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình:Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phú Thành
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 3622
Ngày ban hành 15/08/2019
Người ký Trương Kế Truyền
Trích yếu Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình:Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phú Thành
Cơ quan ban hành UBND huyện Trà Ôn
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: