V/v đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên trang diện tử.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 557
Ngày ban hành 16/08/2019
Người ký Đặng Thành Thẹn
Trích yếu V/v đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên trang diện tử.
Cơ quan ban hành UBND huyện Trà Ôn
Phân loại Công văn