Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2019
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 17/BC-UBND
Ngày ban hành 30/01/2019
Người ký Lê Văn Đôi
Trích yếu Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2019
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo