Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2801/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/12/2018
Ngày có hiệu lực 24/12/2018
Người ký Nguyễn Văn Quang
Trích yếu Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định