QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành 09/01/2019
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo